2019-10-20  

Som en röd tråd...

Som en röd tråd genom de svenska järnbrukens historia finner vi vackra föremål av gjutjärn. I Alunda Järngjuteri AB, ett av Sveriges absolut minsta gjuterier, arbetar vi med handformning i sand på samma sätt som vår pappa lärde oss.