2021-06-22  

Kättingurna


Vallonbruksurna från Uppland. Kättingurnan tillverkades tidigare vid Wattholma Bruk under namnet Herrgårdsurna. 
Kättingurnan finns i miljö vid  Lövstabruk Herrgård i Uppland. Älskar du blommor blir Kättingurnan den givna favoriten. Ljust och luftigt bär den upp planteringen. Du kanske väljer ortens egna pelargon, odlad och övervintrad på Lövstabruks Herrgård i generationer. 
 
Fakta: vikt 43 kg, höjd 39 cm, diameter 35 cm.
Pris: 3 000 kr « Tillbaka