2020-09-24  

Som en röd tråd...


Som en röd tråd genom de svenska järnbrukens historia finner vi vackra föremål av gjutjärn. I Alunda Järngjuteri AB, ett av Sveriges absolut minsta gjuterier, arbetar vi med handformning i sand på samma sätt som vår pappa lärde oss. Gediget hantverk, enkla verktyg och en bra kupolugn är grunderna i vår tillverkning.Genom återvinning av järnskrot och med den breda kunskap som krävs för att handforma ett gjutjärnsföremål framställer vi traditionella former såväl som nya. Låt oss hjälpa Dig förverkliga Dina visioner med vårt tidlösa sortiment av yppersta kvalite.« Tillbaka