2021-06-22  

MilstenEgen form och idé efter våra milstolpar längs de uppländska vägarna. Milstolparna bär texten RvK 1850 för att Robert von Kreamer var landshövding i Uppsala. Han fick i uppdrag av konungen att mäta alla vägarna då vårt land hade en skjutsförordning (1649). Du skulle själv kunna veta hur långt du åkt när det blev dags att betala för resan så detta kan man kanske betrakta som dåtidens taxameter...
En milstolpe är även  en vacker gåva för många av livets...milstolpar.
Pris 420:00. « Tillbaka