2021-06-22  

Habergabron.Egen form och idé efter en verklig bro byggd på 1800-talet. Slutsåld! 
 
Habergabron finns på den gamla landsvägen i Alunda, Uppland. Denna stenvalvsbro byggdes på 1880-talet av bygdens stenhuggare under ledning av en stenhuggare Johannes Andersson från Dyvlinge i Upplands-Ekeby. När Östhammarsvägen på 1950-talet fick ny sträckning, ansågs den gamla bron obehövlig Olands Hembygdsgille bedömde dock bron som kulturhistoriskt värdefull och fick medel för att restaurera den, vilket skedde sommaren 1993. Brovalvet har inte behövt åtgärdas, men de båda landfästena byggdes om från grunden och har liksom broräckena återställts i ursprungligt skick. Bron återinvigdes den 9 oktober 1993.
 
Välkommen att gå på den!
 
Fakta: 400 gram, 120x110x25 mm. Pris 390:00.« Tillbaka