2021-06-22  

VattholmaängelWattholmaängeln är en välkänd souvernir som funnits sedan 1920-talet. Förebilden är en amorin av gjutjärn funnen i järnskrot avsett för nedsmältning i den stora kupolugnen. Ängeln tillverkades  vid Wattholma Bruk till 1974 sen dess har  den gjutits vid Alunda Järngjuteri AB. Originalmodellen som bär texten WATTHOLMA SWEDEN gjuts idag med samma handformningsteknik, tradition och nedärvt kunnande som ursprunget.
Konsthantverket fordrar det! 
 
Fakta: 115 mm x 70 mm. Pris 110:00.« Tillbaka