2021-06-22  

Alundaälgen  Slutsåld! 
Alundaälgen är troligen en symbol för jaktlycka från ca år 2000 f.Kr.
 
En replik av ett stenålderfynd funnet i Alunda socken. Originalet finns på Historiska museet i Stockholm.
Dokumentation medföljer.
Älgen från Alunda. Alundaälgen anse vara Nordens skönaste forntida stenskulptur från yngre stenåldern (2500-1500 f.Kr). Den är hittad på byn Norrlövstas skogsägor, i ett kärr, midsommaren 1910.Materialet är grönsten. Föremålet är helslipat och i ena änden finns en slags egg. Den andra änden-huvudet-föreställer en älgko. Ett koniskt borrat hål på älgskulpturens undersida visar att den haft ett skaft, sannorligt av trä. Älgfiguren har troligen varit en cermoniyxa. Kanske ett värdighetstecken för någon framstående stammedlem i Alundatrakten-eller en symbol för ett magiskt förbund mellan skulpturens ägare och älgen som djur, ett totemdjur. Alunda älgen är tillverkad någonstans i Finland eller i västra Ryssland. Den har tillhört samma folkgrupp som tillverkade skifferknivar med djurhuvuden och ristade eller målade djur på berghällar längs älvarna i Norrland. Föremålen och ristningarna visar att ett stort kontaktnät funnits mellan människorna under yngre stenåldern i de nordliga delarna av Sverige, Finland och Ryssland.
Vi har visat vår replik för Statens historiska Museum där 1:a antikvarie önskar oss lycka till med det fortsatta arbetet för att öka intresset och kunskapen om detta unika fynd. Pris 1000:00.« Tillbaka