För muspekaren över bilden för att pausa bildspelet.
 Vägghäst. Läs mer »
Alundaälgen - En replik av ett stenålderfynd funnet i Alunda socken. Läs mer »
Bockljustake. Läs mer » 
Bokstöd. Läs mer »
Barnprofil -  ursprung från anrika Wattholma Bruk. Läs mer »
G-klav ILW - form och ide’ Inga-Lill Wiklund, Alunda. Läs mer »
G-klav Mia. Läs mer »
 Haberga bro. Läs mer »
 Havsörn. Läs mer »
 Kattljusstake. Läs mer »
 Krogstastenen. Läs mer »
 Madonna. Läs mer »
 Milsten. Läs mer »
 Måne. Läs mer »
 Vattholmaänglar. Läs mer »