2022-10-04  


Nu är gjuteriets epok över... År 2020 blev vårt  sista verksamhetsår!

Alunda järngjuteri
har en 70-årig industrihistoria. Gjuteriet byggdes upp efter brinnande krig. När kanonerna tystnat fanns en ny tro på framtiden.

Återvinning av gjutjärn, enkla metoder och en bra kupolugn var grunderna i tillverkning. 

Alunda Järngjuteri tillverkade ett stort urval av gjutjärnsurnor allt från återskapat 1700-tal, byggnadsvård, "Gå bort presenter" till morgondagens klassiker. I Carl von Linnés bouppteckning nämns de trädgårdsurnor av gjutjärn som återskapats så likt originalet som möjligt.